گیاهشناسی :

Olea europaea  گیاهی درختی و همیشه سبز از خانواده Oleaceae به ارتفاع 15 متر ، با تاج پوششی پهن و تنه ای قطور و گاهی هم به صورت درختچه ای دیده می شود.

پوست تنه آن خاکستری و واجد ترک هایی بسیار ظریف می باشد. برگها متقابل ، ساده و سر نیزه ای با بافت چرمی تقریبا بدون دمبرگ ، نوک دار ، به رنگ سبز – خاکستری تیره می باشند.

گل آذین های خوشه مرکب پراکنده در طول محور ، میوه ها شفت بیضوی تا کروی در مرحله کال بودن ، سبز رنگ و پس  از رسیدن به رنگهای سیاه ، قهوه ای – سبز دیده می شوند.

اندام دارویی :

قسمت مورد استفاده زیتون برگ گیاه است که در سطح رویی سبز – خاکستری یا تیره و در سطح پشتی سفید و نقره ای می باشد.

دامنه انتشار :

این گیاه در نواحی وسیعی از کشور های حوزه مدیترانه و جنوب اروپا کشت می شود. این گونه در ایران نیز پراکندگی وسیعی دارد از جمله در شمال ایران ، فارس ، کرمان و ...

مواد متشکله :

برگ زیتون دارای مواد تلخ، مواد قندی ، مواد رزینی، موم ، کلروفیل ، تانن ، اسد گالیک و ... می باشد. علاوه بر این برگ زیتون حاوی  الکلهای قندی ، ساپونین ها، کومارین ها و گلیکوزیدهای ایریدوئید نیز می باشد.

آثار فارماکولوژیکی :

در آزمایش روی حیوانات ، اثر پایین آورنده فشار خون سیستولی و دیاستولی دیده شده است. همچنین اثر ضد اریتمی و ضد اسپاسم بر روی ماهیچه صاف روده ایجاد شده توسط ترپن ها و فنول ها نیز مشاهده شده است.

عصاره خشک برگ زیتون با دوز های پایین ، CNS را تحریک اما در دوزه های بالا باعث تضعیف آن می شود. همچنین دارای اثر ضد التهابی مهم وابسته به دوز می باشد. علاوه بر این دارای اثر حفاظتی واضحی بر روی زخمهای معده ناشی از آسپیرین دارد.

عصاره برگ زیتون از عصاره های تولیدی شرکت داروسازی ابن ماسویه می باشد.

- فارماکوپه گیاهی ایران

- who