ویژگی های مدیریت :

  • مدیریت اختصاصی سایت
  • مدیریت اطلاعات
  • به روز رسانی